زرتشتیان و پرسش های پیش رو
53 بازدید
ناشر: باقیات
نقش: نویسنده
شابک: 978-600-213-099-0
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
آشنایی با عقاید، آداب و رسوم، کتاب آسمانی و پیامبر زرتشتیان و تاریخچه دین و آیین زرتشت در ایران از زمان ایران باستان تا عصر کنونی است. در این اثر ابتدا به معرفی کتاب اوستا به عنوان کتاب مقدس زرتشتیان و خصوصیات و مفاد مهم آن پرداخته شده و برخی از معارف اخلاقی، اعتقادی، عرفانی، فقهی (احکام شرعی) و فلسفی دین زرتشت معرفی گردیده است. آن گاه به معرفی شخصیت و زمان زرتشت به عنوان پیامبر زرتشتیان پرداخته شده و تعالیم و عقایدی که وی برای آنان به عنوان دین و آیین آورده است، بیان شده است. نویسنده به آداب دینی معتقدان به دین زرتشت مانند نماز، روزه، ازدواج، طهارت و نجاست، احکام مردگان، حدود و کفارات نیز اشاره کرده و احترام آنان به آتش به عنوان یکی از امور مقدس از جانب خداوند را توصیف کرده است.