خیانت گناهی ویرانگر
62 بازدید
ناشر: نور النور
نقش: نویسنده
شابک: 978-964-8428-21-6
سال نشر: 1389
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مطالعه و شناخت گناه خیانت و عوامل و آثار آن موضوع کتاب حاضر است. نویسنده نخست به تعریف و تبیین خیانت پرداخته و این نکته را متذکر می‎گردد که خیانت یکی از بزرگ‎ترین رذایل اخلاقی است و با نفاق و دروغ و بهتان پیوند عمیق و ناگسستنی دارد. وی در فصل دوم آثار خیانت را برشمرده و آن‎ها را ذیل دو محور آثار دنیوی و آثار اخروی دستهبندی می‎کند. مولف در بخش بعد از بی‎حیایی، بی‎دینی و بی‎تقوایی با عنوان عوامل خیانت نام برده و این مطلب را یادآور می‎شود که خیانت ارکان اعتماد را در جامعه سست و تهی کرده و دوستی میان افراد را از بین می‎برد. وی در جای دیگر از انواع خیانت سخن به میان آورده و این نکته را متذکر می‎گردد که کبر، طمع، حرص، حسد و هوی و هوس همواره به نوعی خود را در عمل خیانت نشان می‎دهند. وی در پایان خوانندگان را با مراقبه و تهذیب نفس و مراحل آن آشنا می‎سازد.